Archives

DraftSight

DraftSight® World-Class 2D CAD Drafting and 3D Design Software

DraftSight

DraftSight® World-Class 2D CAD Drafting and 3D Design Software

BIG DATA

Big Data Exalead odhaľuje skryté informácie, ktorým potrebujú spravodajcovia rozumieť, zdieľať ich a konať podľa nich. Premostite priepasť, ktorá sa... View Article

LIGHT WEIGHT DESIGN

Light Weight Design je nástroj pro tvarovou a hmotnostní optimalizaci.

DELMIA

DELMIA predstavuje špičkové riešenie pre digitálnu výrobu, ktoré umožňuje definovať, plánovať, overovať, sledovať a riadiť výrobné procesy a fyzické zariadenia v unikátnom virtuálnom prostredí.

ENOVIA

PLM systém ENOVIA na platforme 3DEXPERIENCE je komplexné podnikové riešenie spoločnosti Dassault Systèmes pre efektívne riadenie životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management - PLM)

CATIA

CATIA je svetovou špičkou v oblasti CAD / CAM / CAE technológií. Systém ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia pre všetky aspekty a odbory.

ŠKOLENIA

Sme skúseným a certifikovaným partnerom spoločnosti Dassault Systèmes pre školenie systémov CATIA, ENOVIA a DELMIA. Doteraz sme preškolili viac ako 2000 používateľov vo viac ako 100 spoločnostiach.

KONZULTÁCIE A NÁVRHY RIEŠENÍ

Pomáhame zvyšovať účinnosť predvýrobných procesov a efektifitu práce v CATIA. Mapujeme životný cyklus výrobku v podniku, definujeme úzka a rizikové miesta a navrhujeme postupy, ktoré zefektívňujú činnosti podniku.

3D MODELOVANIE CATIA

Sme dodávateľom CATIA, popredného svetového softvéru pre oblasť CAD / CAM / CAE technológií. CATIA ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia od 3D návrhu, cez simuláciu až po výrobu.