Archives

CATIA SYSTEMS

CATIA SYSTEMS Vývoj inteligentných smart produktov je v dnešnej dobe čím ďalej náročnejšie. K takémuto vývoju je potrebné pristupovať s... View Article

BIG DATA

Big Data Exalead odhaľuje skryté informácie, ktorým potrebujú spravodajcovia rozumieť, zdieľať ich a konať podľa nich. Premostite priepasť, ktorá sa... View Article

LIGHT WEIGHT DESIGN

Light Weight Design je nástroj pro tvarovou a hmotnostní optimalizaci.

ICEM SURF

ICEM Surf je navrhnutý pre dizajnerskú prácu pohľadových súčastí. ICEM Surf vytvorí virtuálny model plošnej geometrie potrebný pre špecifikáciu dizajnu Vášho produktu.

DELMIA

DELMIA predstavuje špičkové riešenie pre digitálnu výrobu, ktoré umožňuje definovať, plánovať, overovať, sledovať a riadiť výrobné procesy a fyzické zariadenia v unikátnom virtuálnom prostredí.

ENOVIA

PLM systém ENOVIA na platforme 3DEXPERIENCE je komplexné podnikové riešenie spoločnosti Dassault Systèmes pre efektívne riadenie životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management - PLM)

CATIA

CATIA je svetovou špičkou v oblasti CAD / CAM / CAE technológií. Systém ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia pre všetky aspekty a odbory.

ŠKOLENIA

Sme skúseným a certifikovaným partnerom spoločnosti Dassault Systèmes pre školenie systémov CATIA, ENOVIA a DELMIA. Doteraz sme preškolili viac ako 2000 používateľov vo viac ako 100 spoločnostiach.

KONZULTÁCIE A NÁVRHY RIEŠENÍ

Pomáhame zvyšovať účinnosť predvýrobných procesov a efektifitu práce v CATIA. Mapujeme životný cyklus výrobku v podniku, definujeme úzka a rizikové miesta a navrhujeme postupy, ktoré zefektívňujú činnosti podniku.

3D MODELOVANIE CATIA

Sme dodávateľom CATIA, popredného svetového softvéru pre oblasť CAD / CAM / CAE technológií. CATIA ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia od 3D návrhu, cez simuláciu až po výrobu.