dytron@dytron.sk +421 2 3218 6401

ICEM SURF

ICEM Surf

DYTRON SLOVAKIA je akreditovaný dodávateľ riešení pre Class-A plošné modelovanie.

ICEM Surf je CAD softvér, používaný predovšetkým v automobilovom priemysle. Systém je delený na moduly. Pre reverse engineering je určená sada programov ICEM Surf Reverse Engineering Package. Skladá sa z modulov ICEM Surf Professional a ICEM Surf Scan Modelling. ICEM Surf Professional je základný modul ICEM Surf pre vytváranie a modifikáciu plôch voľného tvaru.

Vysoká kvalita modelovania plošnej geometrie je základom pre úspešný dizajn výrobku. Pri tvorbe spoľahlivého modelu z takejto geometrie musí byť modelovací softvér schopný používať pokročilú matematiku napojení plôch, kriviek a tvarov od G0 po G3 kvalitu.
Softvér musí dynamicky a interaktívne zabezpečiť spoľahlivé výsledky, ktoré sa od neho vyžadujú.

ICEM Surf podporuje plošné modelovanie konštruktérov s pokročilými nástrojmi, ktoré potrebujú na:

• Navrhovanie od nuly
• Reverzné inžinierstvo na základe bodových mrakov
• Navrhovanie z importovaných CAD modelov
• Exteriérový / interiérový dizajn
• Nástroje pre optimalizovanú výrobu
• Vizualizácia pre dokonalú prezentáciu

ICEM Surf je navrhnutý pre dizajnerskú prácu pohľadových súčastí. ICEM Surf vytvorí virtuálny model plošnej geometrie potrebný pre špecifikáciu dizajnu Vášho produktu. Ale tiež vytvára geometrické štruktúry, ktoré sú technicky potrebné pre zavedie výrobku na trh v čo najkratšej dobe.

Takúto geometriu možno modelovať a upravovať podľa Vašich požiadaviek a podľa toho, ako chcete s modelom pracovať. ICEM Surf je nástroj pre tvorbu Vášho dizajnu, s ktorým môžete vidieť ako sa Váš nápad efektívne vyvíja. Preto je často popisovaný ako referenčný systém pre tvorbu plôch triedy A.

 

 

 

 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Kontaktuje nás:

mail: dytron@dytron.sk

tel: +421 2 3218 6401

 

ICEM Surf– možnosti

Navrhovanie od nuly

Reverzné inžinierstvo na základe bodových mrakov
Navrhovanie z importovaných CAD modelov
Exteriérový / interiérový dizajn
Nástroje pre optimalizovanú výrobu
Vizualizácia pre dokonalú prezentáciu

Our customers' opinions

Marcel Murar

Johnson Controls Development and Research Center Manager

“We required the new system to easily combine all data in one place. We also needed it to allow the specific set-up of internal processes such as ISS, LTB, etc. Considering the design, it was crucial for us to bring the new system closer to the original processes. All these requirements have been met by ENOVIA.”

Provided solution: ENOVIA, PLM platform 3DEXPERIENCE

More about solution

Marek Ctrnacty

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

“Years ago, we were looking for a way to extend CATIA V5 features and automate recurring engineer activities. We opted for automation using macros and we selected DYTRON as a supplier. This choice has proven to be a great solution. We especially value more than a decade of successful history, a highly cooperative partner and programmer. There’s nothing better than a high quality and lasting partnership.”

Provided solution: macro, CATIA

More about solution

Pavel Vydra

Technical Director, Managing Director of MODELARNA LIAZ

“Because ENOVIA has enabled us to manage data, or more precisely, all information through any number of links, this has meant that we always have the right information on hand, and thanks to the possibility of web access, we’re able to access this information anywhere at any time.

In our extreme job production (1,600 orders a year), ENOVIA has driven us forward in our important continuous improvement process by enabling us to collect feedback efficiently at many levels of the project implementation process, and to evaluate this information as an essential resource for improving quality and thus efficiency in future.”

Provided solution: https://dytron.sk/products/enovia/

More about solution

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

“Collaboration with DYTRON s.r.o. on developing CAD methodology has helped us to map and better understand the design procedures in the creation of the CAD model, and subsequently to optimize and standardize them.

The knowledge and deployment of the DYTRON expert and his structured, methodical approach were very beneficial. We are currently implementing the CAD methodology with the support of DYTRON, and we see its potential and a real contribution to making design work more efficient.”

Provided solution: Methodology of work in CATIA, CATIA

More about solution

Radek Valasek

Development Group Leader, BRANO a.s.

“The main benefit regarding construction was that we now have 100% order in the data. Previously, some designers stored data on their local drive, then another designer came in, needed to work on the data and took an older version. This stopped when we switched to ENOVIA. We have all the data in PLM, so the designer is always working with the latest data version or can see that someone else is working on it.

From a project management perspective, the greatest benefit is complete data management. Documents can be versioned, and we can see their history – who changed them, how and when. We have task management, so I can see if the task is "stuck" with someone or it’s going the way it’s supposed to. Thanks to ENOVIA we save 15-20% of time on a project, which is noticeable.”

Provided solution: ENOVIA, PLM platform 3DEXPERIENCE

More about solution

Do you need help?

Write us and we will reach you back

Write us