Archives

KONZULTÁCIE A NÁVRHY RIEŠENÍ

Pomáhame zvyšovať účinnosť predvýrobných procesov a efektifitu práce v CATIA. Mapujeme životný cyklus výrobku v podniku, definujeme úzka a rizikové miesta a navrhujeme postupy, ktoré zefektívňujú činnosti podniku.

3D MODELOVANIE CATIA

Sme dodávateľom CATIA, popredného svetového softvéru pre oblasť CAD / CAM / CAE technológií. CATIA ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia od 3D návrhu, cez simuláciu až po výrobu.

PLM PLATFORMA 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE vyvinutá spoločnosťou Dassault Systèmes v sebe zahŕňa špičkové nástroje / aplikácie pre oblasť 3D a PLM, ktoré umožňujú zrýchliť vývoj a inováciu výrobkov a zlepšiť spoluprácu naprieč organizáciou.