Archives

Podpora dodávateľov JLR

Technická podpora

Technickú podporu poskytujeme spoločnostiam, ktoré využívajú riešenie CATIA, ENOVIA či DELMIA od spoločnosti Dassault Systèmes.

Testovanie znalostí v CATIA

Testujeme znalosti užívateľov systému CATIA. Vďaka testovaniu získate prehľad o úrovni vedomostí vašich konštruktérov a môžete tak lepšie plánovať ich rozvoj.

Metodiky práce v CATIA

Vykonávame detailnú analýzu konštrukčných procesov vo firme. Popisujeme úzke miesta a navrhujeme postupy, ktoré zefektívňujú prácu konštruktérov.

Vývoj riešení na mieru – Makra

Automatizujeme rutinné stále opakujúce sa činnosti v prostredí CATIA a ENOVIA. Dopĺňame neexistujúce funkcie do 3D nástrojov a zvyšujeme tak efektivitu konštruktérov.

Analýza procesov

Analýzou mapujeme životný cyklus výrobku v podniku, definujeme úzke a rizikové miesta a navrhujeme postupy, ktoré majú strategický vplyv na firemné procesy.