dytron@dytron.sk +421 2 3218 6401

Digitálna transformácia u dodávateľa v AUTOMOTIVE

Systém ENOVIA na platforme 3DEXPERIENCE

PLM systém ENOVIA na platforme 3DEXPERIENCE je komplexné podnikové riešenie spoločnosti Dassault Systèmes pre efektívne riadenie životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management – PLM).

Zahŕňa najmä správu technickej a sprievodnej dokumentácie o výrobku v priebehu celej zákazky vrátane integrácie do konštrukčných CAD nástrojov, kompletnú správu kusovníkových štruktúr, zmenové a schvaľovacie konanie a tiež umožňuje riadiť a overovať informácie o aktuálnom stave a priebehu projektu.

Zavedenie PLM je strategický krok smerom k zefektívneniu činnosti a riadeniu podnikových procesov. Preukázateľné prínosy sú predovšetkým centralizovaný prístup ku všetkým informáciám o produkte a projekte v reálnom čase, plná kontrola nad zmenovými a schvaľovacími procesmi a správa všetkej technickej i sprievodnej dokumentácie.

V akých oblastiach PLM pomáha:

Správa, úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie

Jedným z hlavných prínosov PLM riešenie je práve uľahčenie správy a úplnosti technickej dokumentacie naprieč všetkým fázam životného cyklu výrobku. ENOVIA umožňuje plne kontrolu a správu dát s priamou integráciou do bežne používaných CAD systémov.

Správa kusovníkových štruktúr

V ENOVIA je možné definovať časti podľa položiek nie len mechanických dielov, ktore obvykle vznikajú v CAD systéme, ale aj doplniť štruktúru o položky elektronických komponentov, softvér a pod. Štandardné diely je možné organizovať a klasifikovať v knižniciach a opakovane ich používať v rôznych projektoch. Pripravený kusovník je pomocou integrácie prenášaný do výrobného informačného systému (ERP).

Riadenie zmenových a inovačných procesov

Výrobné podniky často narážajú na neefektivitu pri procese riadenia zmien, či už sa jedná o schvaľovanie a riadenie zmien pri vývoji výrobkov či zadávanie a kontrolu požiadaviek na zmeny výrobkov zo strany zákazníka. V ENOVIA je zmena riešená pomocou preddefinovaných procesov od návrhu na zmenu, príkazu k zmene s väzbou na spracovanie a uvoľnenie zmeny do výroby v ERP.

Sledovanie projektu v čase, rozpočte a kvalite

PLM riešenie zhromažďuje dáta v jednom softvérovom prostredí, čo znamená oveľa jednoduchší a rýchlejší prístup k dátam, a to nielen pre manažérov, ale hlavne pre potreby technických oddelení. V jednotnom prostredí, do ktorého majú užívatelia prístup, si vedia rýchlo nájsť potrebné informácie o projekte, produkte, prípadne zodpovednosť a časy plnenia jednotlivých úloh.

Pomôžeme vám
s riešením

Čo o nás hovoria naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Předtím se stávalo, že si některé konstruktéři uložili data na svů lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVIA, tak toto odpadlo. Všechny data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzi dát nebo vidí, že na něj právě pracuje někdo jiný.
Z hlediska projektového vedení je největší přínosem kompletní zpráva dát. Dokumenty a verze, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úloh, takže vidím, zda úloha u někoho "visí", nebo to jde tak, jak mě. Díky ENOVIA ušetříme 15 až 20% času na projekt, což je znatelně. ".

Poskytnuté Řešení: https://dytron.sk/products/enovia/

Viac o riešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: https://dytron.sk/products/enovia/

Viac o riešení

Pavel Vydra

Technický ředitel, jednatel firmy MODELÁRNA LIAZ

"Tím, že nám ENOVIA umožnila spravovat data, resp. všechny informace přes libovolné množství vazeb, tím nám dává možnost mít vždy tu jedinou správnou informaci, a navíc, díky možnosti webového přístupu, jsme schopni mít tuto informaci kdekoli v kterémkoliv okamžiku.

V naší extrémní zakázkové výrobě (1600 zakázek/rok) nás ENOVIA posunula dál v důležitém procesu trvalého zlepšování tím, že nám umožnila sbírat velice efektivně zpětné vazby na mnoha úrovních procesu realizace projektů, tyto informace vyhodnocovat jako základní zdroj pro zvyšování kvality a tedy efektivity do budoucna."

Poskytnuté řešení: https://dytron.sk/products/enovia/

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: https://dytron.sk/services/metodiky-prace-v-catia/

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: https://dytron.sk/services/dytron-aplikacie-a-catia-makra/

Viac o riešení

Michal Fabian

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. darovala Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach software ICEM Surf od Dassault Systèmes.

Software ICEM Surf je určený na návrh tvarov predovšetkým v oblasti priemyselné oblasti automotive, kde sú kladené najvyššie požiadavky na kvalitu povrchov, ide o tzv. A-class Surfaces. V podstate sa jedná o proces digitalizácie hlineného modelu, z ktorého sa skenovaním získa „mračno bodov“, ktoré slúži ako základ pre tvorbu povrchov tzv. STRAK.  ICEM Surf je už skoro 25 rokov považovaný za referenčný systém pre tvorbu plôch triedy A v automobilovom priemysle. Je využívaný väčšinou svetových automobilových výrobcov ako sú Volkswagen, Škoda, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover a množstvo ďalších.

Poskytnuté riešenie: https://dytron.sk/en/products/icem-surf/

Michal Jakšík

EVEKTOR, spol. s r. o., zástupce výkonného ředitele

Společnost EVEKTOR v letošním roce prochází významným obdobím. Ve všech lokacích napříč Českou a Slovenskou republikou rozšiřujeme základnu specialistů v engineeringu. Společnost DYTRON SLOVAKIA nám v našem rozvoji pomáhá velmi flexibilní a rychlou nabídkou licencí SW ICEM SURF, který využíváme v oddělení Design & Strak.

Poskytnuté riešenie: https://dytron.sk/en/products/icem-surf/

 

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám mail a ozveme sa vám

Kontaktujte nás