Archives

CATIA V5 – Digital Mockup

Toto školenie v obsahuje štyri samostatné kurzy: DMU Basis + Navigator, DMJ Space Analysis, DMJ Kinematics, DMJ Fitting Simulation.

CATIA V5 – Pokročilé modelovanie plôch

Pomocí tří samostatných kurzů se naučíte základům plošného modelování o další funkce a postupy. Jak migrovat data tak, aby odpovídala požadavkům CATIA V5 na modely a také vytváření pokročilých hybridních tvarů.

CATIA V5 – Rozdielové školenie V5R19 – V5-6R2014

Vďaka jednodňovému školeniu na novinky v oblastiach Mechanical Design a Generative Shape Design si rozšírite vedomosti funkcií z poslednej vydanej verzie systému CATIA V5. Ponuka tohto školenia je časovo obmedzená!

CATIA V5 – Základné školenie

Vďaka dvom samostatným kurzom (CATIA V5 Fundamentals a CATIA V5 Expert) sa naučíte napr: základy ovládania, objemového modelovania, tvorby zostáv, ale aj základy plošného modelovania ..

Delmia

Umožňuje výrobe vo všetkých odvetviach priemyslu virtuálne definovať, plánovať, vytvárať, monitorovať a kontrolovať produkčné procesy. Výhody systému sú predovšetkým v znížení času NC programovania a zabezpečenie vytvorenia bezproblémovej dráhy nástroja. Zlepšenie programovacej presnosti tým, že simuluje skutočné chovanie komplexných obrábacích strojov, zvyšuje produktivitu a eliminuje tradičné spracovanie dát.

Enovia

ENOVIA je komplexné podnikové riešenie správy technickej aj netechnickej dokumentácie, výrobkových štruktúr, ich variantov, projektov, zákazníckych požiadaviek a produktových či zákazkových informácií, ktoré ponúka široké možnosti zdieľania a výmeny všetkých produktových informácií vzniknutých v priebehu celého životného cyklu a vzájomnú spoluprácu nielen medzi jednotlivými užívateľmi a oddeleniami podniku, ale aj dodávateľmi či odberateľmi.

CATIA

CATIA je svetovou špičkou v oblasti CAD / CAM / CAE technológií. Systém ponúka široké spektrum riešení integrovaných do jedného prostredia pre všetky aspekty a odbory konštruovania a vývoja výrobku. Prácu v 3D založenú na jednotnej databáze, previazanosti na PLM systémy, podporu bezvýkresovej výroby, zabezpečenie spolupráce v tímoch, optimalizáciu technologických procesov, znižovanie nákladov a zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.