Archives

Energetika

Zefektívnite vaše projekty pre vývoj a výstavbu investičných celkov. Riešenia od spoločnosti Dassault Systemes pre oblasť energetiky eliminuje neproduktívne časy pri práci s dátami a zlepšuje spoluprácu a zdieľanie informácií.

Strojársky priemysel

Podporte výrobu strojov a strojového zariadenia s riešením od spoločnosti Dassault Systemes, ktoré riadia projekty vo výrobe a umožňuje efektívne, rýchlo a odkiaľkoľvek podporovať návrh, vývoj, výrobu a údržbu strojov a zariadení.

Elektronika a elektrotechnika

Získajte kontrolu nad zmenami štruktúry vášho výrobku vďaka komplexnému riešeniu pre správu kusovníkových štruktúr, zvýšenie procesné kvality, rýchle a efektívne spracovanie zmien a ich zavádzanie do výroby ..

Automobilový priemysel

Vďaka PLM riešenia pre dodávateľov automobilového priemyslu získate prehľad nad všetkou dokumentáciou k výrobku, skrátite čas navrhovanie, ľahšie vykonáte akékoľvek zmeny, rýchlejšie vygenerujete kusovníky, umožníte pracovať na zákazke viac ľuďom súčasne a eliminujete chyby.

Letecký priemysel

S riešením od spoločnosti Dassault Systèmes pre letecký priemysel urýchlite vývoj a výrobu vašich produktov. Získate prístup k jednej verzii dát v celom tíme a umožníte súbežnú prácu a spoluprácu všetkým účastníkom projektu. Riešenie je založené na prísnych požiadavkách a procesoch tohto segmentu.